กล่องอาหาร Date Series

กล่องอาหาร BPA Free & Microban

ชุดกล่องอาหาร Date Series  ผลิตจากพลาสติก PP (Polypropylene) plastics รับรองความปลอดภัยโดย FDA (Food and Drug Administration) ประเทศอเมริกา และ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี Microban ในการผลิต ช่วยป้องกันและสกัดกั้นการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ไร้กลิ่นทำความสะอาดง่าย สามารถเข้าได้ทั้งไมโครเวฟ และช่องแช่แข็ง

Date Series กล่องอาหารระบุวันหมดอายุได้

กล่องอาหาร Micronware Date Series ถูกสร้างมาเพื่อการตอบสนองผู้ใช้อย่างแท้จริง เพราะฝากล่องของรุ่น Date series สามารถกำหนดวัน และ เดือน เพื่อใช้ในการเตือนความจำของวันหมดอายุ หรือ วันที่ซื้ออาหารได้ หมดปัญหา ลืมทิ้งอาหารที่หมดอายุ หรือ อาหารเน่าเสียได้ นอกจากตั้งวัน/เดือนได้แล้วยังมีระบบฝาล๊อก 2 ชั้น ล๊อกแน่นสนิท ไม่มีอากาศผ่านเข้าออกได้ หมดปัญหาอาหารหก รั่วซึม หรือ กลิ่นเข้า-ออกจากกล่องอีกด้วย  

Showing all 11 results

Product Filter