กล่องถนอมอาหาร แบบแบ่งช่อง

พกแค่กล่องเดียว สามารถใส่อาหารได้หลายอย่าง

โดยกล่องอาหารแบบแบ่งช่อง เหมาะมากๆ กับท่านที่ต้องการเตรียมอาหารหลายๆ อย่าง ไว้พร้อมรับประทานใน 1 มื้อ เพราะมีการแบ่งช่องใส่อาหารอย่างเป็นสัดส่วนแบบครบภายในกล่องเดียว เป็นกล่องอาหารที่สามารถพกพาได้อย่างสะดวก ไม่จำเป็นต้องพกใส่หลายๆกล่อง ให้หนักกระเป๋า

Showing 1–12 of 24 results

Product Filter