Default welcome msg!

You have no items in your shopping cart.

Thai English
LiveZilla Live Help

แจ้งการโอนเงิน

สะดวก รวดเร็ว

แจ้งการโอนเงินทางแบบฟอร์มนี้จะสะดวก และรวดเร็วที่สุดค่ะ

ส่งสินค้า 7 วัน

เมื่อลูกค้าแจ้งการโอนเงิน และเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เราจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน

เก็บหลักฐานไว้ก่อนได้รับสินค้า

เมื่อลูกค้าทำการโอนเงินค่าสินค้าแล้ว ควรเก็บสลิปหรือหลักฐานการชำระเงิน ไว้ก่อนได้รับสินค้า

หากมีข้อสงสัย

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ "support@microngroup.co.th" หรือที่เมนู "ติดต่อเรา"

แบบฟอร์มแจ้งการโอนเงิน